Bán Mai Online
Bán Mai Online   Những chủ vườn mai tại thị xã An Nhơn, thủ phủ mai vàng miền Trung, đang phải tìm đến phương bán bán hàng online để đối mặt với thách thức từ tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến lượng tiêu thụ giảm và khách hàng ngần ngại đến trực tiếp. Gần Tết, cả hai bên đường quốc lộ...
0 Comments 0 Shares 593 Views